دومین دوسالانه ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران

دومین دوسالانه معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران در سه بخش مجزا توسط هنرمعماری برگزار خواهد گردید. داوران منتخب جهت قضاوت به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

 

فرامرز پارسی

عباس ریاحی فرد

بیژن شافعی

محمدرضا حائری

سارا کلانتری

فرشاد مهدی زاده

شهاب میرزائیان

رضا نجفیان

 

لینک خبر